Reeducacions escolars

L'objectiu és potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat, treballant les dificultats acadèmiques i transmetent estratègies d’aprenentatge.

Oferim una intervenció personalitzada a infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’estratègies i hàbits d‘estudi.

La intervenció va dirigida tant a l’alumne, com a la família i l’escola.

Pla de treball:

Alumne

Les estratègies d’intervenció van dirigides a millorar els següents aspectes:

SUPERACIÓ PERSONAL

  1. Autonomia: responsabilitat, confiança i seguretat personal en les pròpies capacitats
  2. Motivació: Despertar l’interès pels aprenentatges i els estudis i aprendre a automotivar-se (motivació intrínseca)

CAPACITATS COGNITIVES

  1. Lectoescriptura: velocitat i comprensió lectora, expressió escrita i oral, ortografia
  2. Atenció i concentració: visual, auditiva i autoinstruccions
  3. Raonament matemàtic: representació, resolució de problemes, aritmètica

ORGANITZACIÓ

  1. Tècniques d’estudi: lectura, subratllat, comprensió, esquema, resum, estratègies mnemotècniques (potenciar la memòria)
  2. Planificació: ús de l’agenda, organització del material escolar, preparació i planificació dels exàmens, treball i estudi diaris


Família

Pautes sobre com afrontar la baixa motivació del fill cap als estudis, el fracàs escolar i les dificultats d’aprenentatge, i seguiment a casa de les tasques de l’alumne.

Escola

Coordinació amb tutors i psicopedagogs per fer un seguiment directe del treball a l’escola i per donar-los pautes per tal de potenciar les estratègies d’intervenció.