sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

pedagogia familiar


pedagogia familiar

“Educar un nen no és fer-li aprendre quelcom que no sabia, sinó fer d’ell algú que no existia” (J. Ruskin)

La Educació és el procés multidireccional mitjançant el cual es transmeten coneixements, valors, costums i formes d'actuar. I no només es produeix a través de la paraula: està present en totes les nostres accions, sentiments i actituds.

La Educació Familiar és molt diferent de la que es realitza en l'àmbit escolar, malgrat ambdues es complementen i ha d'haver una continuïtat entre el que s'aprèn a casa i a l'escola. A casa es recomana que els pares portin un control dels deures o temes que els nens estan veient a classe amb l'objectiu d'ajudar a solucionar els seus interrogants i conéixer de prop la seva vida escolar. Això a més d'ajudar a a millorar els resultats acadèmics enforteix la relació pares-fills, desenvolupant la seva responsabilitat i compliment.

En la Pedagogia Familiar ens fem càrrec de problemes educatius característics de "famílies normals", sense cap tipus de patologia; per tant no recorrem a la teràpia. Totes les famílies tenen problemes, totes poden i han de millorar de forma permanent les seves competències a l'hora d'afrontar la educació dels seus fills, ja que els estils educatius dels pares incideixen en el desenvolupament dels seus descendents.

Un dels patrons que es repeteix amb major freqüència són els relacionats amb la comunicació familiar i els conflictes interfamiliars que se'n deriven arrel d'una comunicació deficient.

Durant el procés s’aprèn a analitzar situacions familiars concretes, a descobrir possibilitats i problemes, i a donar respostes i solucions en temes com:

- La educació en els valors
- Promoció de la cultura familiar
- La disciplina
- L'autoritat com una responsabilitat dels pares que afavoreix l'autonomia dels fills
- Preparar els fills per a la vida social
- Aprendre a dirigir la pròpia vida

‹‹ ESCOLA DE PARES ››