sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologos-granollers-sabadell
psicologos-granollers-sabadell

professionals


Laura Raya Tena

Llicenciada en Psicologia Clínica per la UAB, postgrau en teràpia breu estratègica i trastorns afectius i de l’ansietat, formació en tècniques de PNL, teràpia narrativa, hipnosi, teràpia sistèmica, i formació específica en altes capacitats intel·lectuals, pedagogia familiar, trastorn mental sever, trastorns de l’alimentació i addiccions. Especialista en intervenció amb PNL i teràpia breu dins l'àmbit de la infància.

Experiència com a psicòloga clínica atenent a infants, adolescents i adults. Avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns afectius i de l’ansietat, problemes de parella, dol, trastorns de l’alimentació, addiccions, altes capacitats intel·lectuals i problemes emocionals i del comportament, familiars i baix rendiment acadèmic. Experiència com a psicopedagoga en centres de secundària.

Com a formadora supervisa psicòlegs en pràctiques d'ISEP Clínic, ha impartit cursos en pedagogia familiar adreçats a a pares i fills adolescentes i ha realitzat programes preventius en consum de drogues i trastorns alimentaris en escoles. Ha dinamitzat grups d’ansietat i depressió a Sabadell, i grups de relaxació i malaltia mental a Barcelona.

És membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya núm. 14330 i de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu.

 

Cynthia Martín Gil

Llicenciada en Psicologia per la UMA, Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, Posgrau en Teràpia Familiar i Sistèmica; formació en psicologia forense i Teràpia d’Acceptació i Compromís.

Experiència com a psicòloga clínica i forense i en intervenció psicopedagógica amb nens i adolescents que presenten dificultats d'aprenentatge.

Com a formadora, supervisa psicòlegs en pràctiques i realitza mòduls de formació a diferents màsters i postgraus.

Especialista en teràpia sexual i de parella, psicologia forense i en el tractement del dol. Psicòloga al grup de dol de Sabadell. Ha impartit conferències sobre el dol a diverses localitats.

És membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya núm. 17016.

 

David Muñoz de la Orden

Llicenciat en Psicologia per la UAB, Màster en Actualització en Psicopatologia infantil, juvenil i de l'edat adulta; formació i perfeccionament docent relacionats amb l'especialitat de Psicologia i Pedagogia. 

Experiència com a professor d'ESO durant 10 anys de Psicologia i Pedagogia realitzant tasques d'orientació i docència a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Especialista en psicopedagogia en el diagnòstic i reeducació de problemes d'atenció amb o sense hiperactivitat, problemes de conducta, baix rendiment acadèmic, trastorns de l'aprenentatge i baixa capacitat intel·lectual. Especialista en neuropsicologia en la detecció, avaluació i rehabilitació cognitiva de l'alzheimer.

És membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya núm. 6241.