sitemap   [Català]  [Castellano]

psicoterapia-granollers-sabadell

psicoteràpia


psicoterapia-granollers-sabadell

“Les coses no canvien; canviem nosaltres”
(H.D.Thoreau)

En Psicoteràpia ajudem a les persones en aquelles situacions que els són difícils de resoldre, tant del present com de problemes que tenen una arrel més profunda i que estan relacionats amb vivències passades.

No es tracta de donar consells, sinó d'un acompanyament on, a través del diàleg i dirigit a la identificació i clarificació de la realitat, es pren el control emocional de la situació, afavorint el creixement personal i la presa de decisions. Sempre respectant en la persona el dret a prendre les decisions en base al seu propi sistema de creences i valors.

Durant el procés terapèutic s'identifiquen quines són les necessitats i quins els recursos personals i socials on s'hi pot intervenir per tal de construir un camí vers els objectius.

 

 

 

 

Orientacions terapèutiques:

teràpia sistèmica          teràpia breu estratègica          teràpia narrativa

teràpia cognitiu-conductual          programació neurolingüística

 

Tractaments de:

Infància i adolescència
Problemes de conducta
Problemes emocionals
Dificultats d'aprenentatge
Rendiment acadèmic

Adults
Tractament de l'ansietat
Superar la depresió
Estrés i estrés post-traumàtic
Processos de dol
Obsessions i compulsions
Baixa autoestima, inseguretat, timidesa
Superar les crisis d'angoixa

Parella i família
Problemes de comunicació
Teràpia de parella i familiar
Afrontar la ruptura
Dependència emocional

Anorèxia i bulímia
Prevenció
Tractament

Sòcio adiccions
Ludopaties
Adicció a Internet, mòbil

Formem part també del quadre mèdic de les següents mútues: