sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

::Inici::            ::Quan consultar::            ::Tractaments::            ::Consells::            ::Articles::            ::Història::

logopèdia

logopedia sabadell

"Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món"
(L. Wittgenstein)

Com  a part de l’equip interdisciplinar del Centre, el nostre objectiu principal com a logopedes és oferir un servei de qualitat basat en una sòlida formació i en la nostra experiència.

La Logopèdia és la ciència que estudia els processos de la comunicació humana, tant de comprensió i expressió, com verbals i no verbals. Té com a finalitat la prevenció, l’avaluació integral, el diagnòstic i el tractament dels problemes de la comunicació humana, ja siguin de la parla com del llenguatge.

La Logopèdia té un pes importantíssim en la societat actual en la que cada vegada es detecten amb més freqüència diferents trastorns relacionats amb el llenguatge i on una ràpida actuació d’aquests professionals pot ser decisiva per una futura recuperació.

COM TREBALLEM?

 • • Fem una història clínica molt detallada a  partir d’una entrevista inicial.
 • • Demanem exàmens complementaris, en cas de ser necessaris:
  • - Audiometria i proves d'O.R.L
   - Exàmen del neuròleg
   - Exàmen del pediatra
   - Exàmen d’ortodòncia
   - Exàmen del psicòleg
 • • Recollida d’informes disponibles (mèdics, escolars, antecedents en general del cas, intervencions    terapèutiques anteriors, etc).
  • Es realitza una avaluació que servirà per realitzar una impressió diagnòstica així com per a    programar els objectius i la metodologia de la reeducació individual adaptada a les    característiques de cada infant o adult.
  • Exploració complerta del llenguatge adaptada a cada cas en concret.
  • En cas de ser necessàries, es demanen proves del nivell intel·lectual.
  • Entrevistes amb mestres de l’escola: d'educació especial, fonologia i llenguatge, especialistes    escolars, etc.
  • Les sessions seran individuals o en grups de 2 persones que presentin afectacions similars. La seva    durada serà de 30, 45 ó 60 minuts segons les necessitats de cada persona.

En definitiva es realitza un treball multidiciplinar amb la família, el centre educatiu i d’altres especialistes que estiguin en contacte amb l’infant; treballem en equip per tal de realitzar una tasca de qualitat.

Si vols consultar el codi ètic de la professió del logopeda fes click aquí.