sitemap   [Català]  [Castellano]

orientacio-academica-laboral-granollers-sabadell
orientacio-academica-laboral-granollers-sabadell

orientació acadèmica i laboral


orientacio-academica-laboral-granollers-sabadell

“Què importa errar el menys si va encertar
el principal” (C. de la Barca)

Donada la complexitat i dinamisme de l'actual mercat laboral, cada cop resulten més necessàries la informació i la orientació acadèmica i laboral. Escollir l'itinerari acadèmico-professional és una de les decisions més importants i difícils de la nostra vida, tant pel moment en què ens toca prendre aquesta decisió com per les implicacions de la mateixa. En la decisió interfereixen factors com la inseguretat o incertesa respecte el futur i no sabem bé com afrontar-la.

La orientació que realitzem és un acompanyament que va més enllà de la informació; assessorem i ajudem a traçar un itinerari realista i ajustat als interessos i aptituds de la persona, perquè pugui invertir els seus esforços en allò que realment vol fer i li satisfà.

La finalitat que es persegueix és que la persona es conegui a si mateixa, conegui les diferents possibilitats i sigui ella qui decideixi el seu futur, prenent consciència i responsabilitat envers l'itinerari escollit.

 

Els aspectes que es desenvolupen durant el procés d'orientació acadèmica i laboral són:

- Autoconeixement: aptituds, interessos, personalitat, valors i estil d'aprenentatge
- Informació acadèmica y professional: estructura del sistema educatiu, sortides professionals i altres
  alternatives
- Presa de decisions: actitud, procés racional/creatiu, llibertat i responsabilitat, orientació vocacional,
  acceptar un risc d'error
- Transició a la vida activa: elaboració del curriculum vitae y l'entrevista personal, tècniques de recerca de
  feina

« REEDUCACIÓ ESCOLAR »