sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

presentació

qui som

on estem

contacte

psicoteràpia
      – Orientacions terapèutiques –
     • teràpia sistèmica
     • teràpia breu estratègica
     • teràpia narrativa
     • teràpia cognitiu-conductual
     • programació neurolingüística (pnl)
     – Mútues –
     • mapfre familiar
     • advance medical

altes capacitats
     • com puc saber si el meu fill/a és superdotat?
     • és un problema per a ell/a? I per a la família?
     • què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?
     • en què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?
     • què és la síndrome de disincronia?
     • la superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?
     • què puc fer a casa?
     • què se li pot demanar a l'escola?
           marc legislatiu actual
     – Tallers –
     • taller de creació d'un blog
     • taller d'intel·ligència emocional

pedagogia familiar
     • escola de pares

orientació acadèmica i laboral
     • reeducació escolar

cursos i tallers
     • gestió positiva de l'estrés
     • comunicació en la parella
     • expressió i maneig de les emocions
     • presa de decisions

formació a empreses
     • intel·ligència emocional en l'empresa i el treball (pdf)
     • comunicació
     • motivació
     • habilitats socials
     • lideratge
     • parlar en públic

mediació familiar

logopèdia