sitemap   [Català]  [Castellano]

terapia-breu-estrategica-granollers-sabadell
terapia-breu-estrategica-granollers-sabadell

teràpia breu estratègica

La teràpia breu estratègica és un model d'intervenció terapèutica el qual suposa que els problemes són fruit de la nostra particular interacció amb la realitat. Davant d'una situació problemàtica, les persones mobilitzem recursos per tal de fer-la front segons la nostra lògica.

La labor del terapeuta, més activa i directiva en la teràpia breu, és la de promoure un canvio en la percepció del problema fent que el paciente experimenti la situació des d'un punt de vista diferent que el permeti posar en marxa d'altres recursos que ja posseeix.

Una vegada el pacient ha après a fer servir les eines pròpies, el canvi produït es torna eficaç i permanent.

És teràpia breu perquè la intervenció es dóna en un temps limitat, relativament breu, en el nombre mínim de sesssions que necessita el/la consultant.

I és teràpia estratègica perquè la solució a un problema concret s'elabora ad hoc, específicment per a aquell problema concret.

[Torna]