sitemap   [Català]  [Castellano]

terapia-cognitiu-conductual-granollers-sabadell
terapia-cognitiva-conductual-granollers-sabadell

teràpia cognitiu-conductual

La teràpia cognitiu-conductual integra un model d'intervenció en Psicologia Clínica fonamentat en la investigació científica actual.

Es basa en que en la relació entre la conducta i l'ambient intervenen els processos cognitius que actuen com a mediadors o modoficadors d'aquesta conducta. Els processos cognitius són les conductes no observables, les quals poden ser de dos tipus:

- reaccions fisiològiques: ritme cardíac, freqüència respiratòria, tensió muscular, sudoració, fatiga, etc.

- pensaments: el significat que li donem a un estímul o situació

En base als pensaments les persones anem configurant al llarg de la nostra vida el sistema de creences, que actúa a mode de filtre a través del qual deformem la realitat que ens envolta.

Més que els fets externs, presents o passats, són les nostres percepcions i les avaluacions d'aquests fets els que influeixen directament en la nostra resposta emocional.

La teràpia consisteix en identificar i modificar aquests "processos cognitius" disfuncionals amb l'objectiu de modificar les seves repercussions sobre les conductes i les emocions.

L'èmfasi de la Teràpia Cognitiu-Conductual es centra en el present, en el "què he de fer per canviar" més que en el "perquè". Sovint, conèixer quines són les causes del que ens està passant no resulta suficient per a produir un canvi.

En el transcurs de les sessions s'avalúen de forma precisa i successiva quins són els símptomes i les seves característiques, per tal d'obtenir una mesura del canvi que s'ha produït. Se li ensenyen al pacient una sèrie de tècniques que pot posar en funcionament per a la millora dels símptomes, i pacient i terapeuta es comprometen a treballar amb un objectiu comú.

[Torna]