sitemap   [Català]  [Castellano]

terapia-narrativa-granollers-sabadell
terapia-narrativa-granollers-sabadell

teràpia narrativa

La teràpia narrativa sosté que les persones formem la nostra identitat en base al contingut de les històries o narratives que expliquem.

Al narrar històries a altres persones o a nosaltres mateixos, donem significata les experiències de la nostra vida, buscant la manera d'explicar els successos i donar-los un sentit.

La temàtica de les nostres històries són esdeveniments lligats en una seqüència a través del temps, seleccionats pel seu significat, al mateix temps que descartem aquells que manquen de significat per a nosaltres sobre un tema concret.

Aquestes històries dominants afecten el present i el futur, donat que rebutgem aquella informació o successos en desacord a aquestes històries.

La finalitat de la teràpia narrativa és construir les històries alternatives que van en direcció a la vida que el/la consultant desitja, reduint d'aquesta manera la influència del problema a la seva vida i creant a la vegada noves possibilitats.

El terapeuta cerca entendre el que és d'interès per a la persona i com el camí s'ajusta a les preferències. La conversa pot prendre moltes direccions, sempre es pot canviar de camí, tornar a agafar-lo, anar pel mateix camí. No hi ha un camí "correcte" sinó moltes possibilitats on escollir.

[Torna]