sitemap   [Català]  [Castellano]

terapia-sistemica-granollers-sabadell
terapia-sistemica-granollers-sabadell

teràpia sistèmica

La teràpia sistèmica és un model de psicoteràpia que posa l'èmfasi en la interacció entre els individus i en els processos de comunicació.

Per què interacció?

Vivim en contínua interacció amb els demés. Tota conducta humana s'hi troba emmarcada dintre d'un contexte o sistema relacional: família, feina, amistats, etc. on cadascun de nosaltres influeix i és influït a la vegada pels demés.

Per què comunicació?

L'eina que fem servir per relacionar-nos és la comunicació, ja que "no s'hi pot no comunicar". Mitjançant la comunicació ens definim a nosaltres mateixos i als demés. És precisament la definició d'un mateix i de l'altres que organitza la interacció i dóna significat a la situació.

Per tant, un canvi en la definició, o sigui una redefinició, organitzaria un canvi en la interacció i un nou significat de la situació.

[Torna]