sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

::Inici::            ::Quan consultar::            ::Tractaments::            ::Consells::            ::Articles::            ::Història::

tractaments

tractaments logopèdia

Per tal de millorar al màxim la nostra tasca professional de manera periòdica l’equip del Centre ens reunim per analitzar els diferents casos i poder donar, d’aquesta manera, una visió més àmplia de la teràpia o estratègia d’actuació a seguir en cada cas.

Per tant com a logopedes, comptem amb el recolzament dels psicòlegs del Centre per tal de realitzar la rehabilitació més adequada a cada cas.

Consultes més freqüents:

 1. Retard del llenguatge
  Alteracions de la parla
     - Dislàlies
     - Disfemia
     - Disfonia
     - Disglòssia
  Trastorns de lectoescriptura
     - Dislèxia
     - Disortografia
     - Retard en la lectura
  Dificultats en el llenguatge matemàtic
     - Discalcúlia
  • Trastorns secundaris d'altres patologies com la síndrome d’Asperger o el síndrome de Down, entre    d'altres, que necessiten d'un suport logopèdic. Es fa un treball conjunt amb la família.
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, TDAH
  • Treball sistemàtic per tal de millorar l’atenció, la concentració i estratègies per millorar el    rendiment acadèmic.
  • Problemes de desenvolupament orofacial:
     - deglució atípica
     - respiració bucal
     - masticació

<<< dificultats en el llenguatge matemàtic               retard del llenguatge >>>