sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

::Inici::            ::Quan consultar::            ::Tractaments::            ::Consells::            ::Articles::            ::Història::

retard del llenguatge

El retard del llenguatge suposa un endarreriment en l'aparició o en el desenvolupament del llenguatge a tots els nivells (fonològic, morfosintàctic, semàntic i pragmàtic), que afecta principalment a l’expressió, i en menor grau, a la comprensió, sense que la causa sigui un dèficit auditiu o un trastorn neurològic.

L’aparició del llenguatge i la seva expressió és més lenta del que seria habitual i es desenvolupa a un nivell tardiu pel que correspondria a un infant de la seva edat cronològica.

S’ha de diferenciar entre retard de la parla i retard del llenguatge. En el primer el codi afectat és el fonològic; en canvi, en el Retard del Llenguatge estan tots els codis afectats.

<<< torna a tractaments               alteracions de la parla >>>