sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

L'alta capacitat intel·lectual és el concepte més ampli que engloba totes les peculiaritats d'un gran potencial en la intel·ligència. Si aquest potencial es dóna en tote les àrees es diu que la persona és superdotada, mentre que si solament destaca a una o vàries de elles parlem de talents simples o compostos, respectivament.

Per últim, senyalar que les estructures cerebrals que conformen la intel·ligència es desenvolupen plenament cap els 14 anys d'edat; això vol dir que si un noi/a presenta característiques de sobredotació intel·lectual abans d'aquesta edat parlem de precocitat intel·lectual.

[Torna]