sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

Alguns trets identificatius són:

- Habitualment presenten un desenvolupament psicomotriu precoç o un llenguatge més avançat durant la   primera infància
- Es fan preguntes de manera constant i li fan a l'adult, arribant a esgotar-lo
- Són imaginatius, creatius, curiosos
- A classe acostumen a estar desmotivats, sembla que no hi són, poden corretgir a companys i professors, es   distreuen amb facilitat, molesten o passen el temps sense fer res
- En ocasions és un nen que pateix rebuig o agressions per part del grup

[Torna]