sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

És un problema per a ell/a? I per a la família?

De cap manera resulta a priori ser un problema, més aviat el contrari. És molt important que la detecció i el posterior diagnòstic es realitzin quan abans millor per poder satisfer les seves necessitats. Al principi s'haurà d'adaptar l'entorn a les seves necessitats i mñes endavant serà ell/a qui escolli les activitats que li interessen.

Les persones amb alta capacitat intel·lectual que manifesten problemes psicològics són aquells no diagnosticats a temps, o fins i tot mal diagnosticats (per exemple com a hiperactius) i porten anys desorientats al no participar activament del seu entorn.

[Torna]