sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Què és la síndrome de disincronia?

La síndrome de disincronia o disincronia és un desequilibri que es produeix quan algunes capacitats es desenvolupen qualitativament abans que d'altres. Aquesta síndrome és molt freqüent en nens amb altes capacitats, ja que a nivell intern desenvolupen abans la seva capacitat intel·lectual que la psicomotriu, el llenguatge o l'afectiva.

Es coneix també la disincronia externa o social, la qual es manifesta quan no hi ha un equilibri entre el propi nen i el seu entorn. Aquesta disincronia es produeix a casa o a l'escola quan els estímuls no satisfan les necessitats del nen.

[Torna]