sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

L'alta capacitat intel·lectual té un marcat component genètic; aquests nens a edats primerenques manifesten algunes característiques que els fan peculiars sota la mirada de l'adult en comparació amb altres nens o germans. Però si l'entorn no els hi és favorable, no tan sols no desenvoluparan el seu potencial sinó que poden arribar a fracassar, acadèmicament i també en les seves relacions personals, desenvolupant una alta probabilitat de patir problemes psicològics greus en el futur.

Com a contrapartida, qualsevol persona desenvolupa el màxim el seu potencial sempre que l'entorn li sigui favorable.

[Torna]