sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Què puc fer a casa?

A casa i en general, recomenem no forçar (en el sentit de sobreestimular) aquests nens en edats primerenques; és a dir, dona'ls-hi només el que demanen. Es poden proposar activitats que si bé al principi han d'estar dirigides, fomentin l'autonomia de manera que els pares recolzeu els vostres fills en tot moment i no us sentiu absorvits per les seves atencions.

Com a exemple, encara que veiem que el nen/a pot aprendre a llegir perquè coneix la majoria de les lletres, no li ensenyaríem a no ser que explícitament ho demanés, ja que si no ho fa és perquè té altres interessos.

[Torna]