sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Què se li pot demanar a l'escola?

Al ser un alumnat que segons la LOE (Llei Orgànica d'Educació) pertany a un dels col·lectius amb necessitats específiques de recolzament educatiu, és obligació dels centres escolars proporcionar-los l'atenció que necessiten. I si el centre no compta amb els recursos necessaris (humans, orgenitzatius, etc.), li farà saber a l'Administració per tal que doti al centre escolar de l'autonomia necessària que li permeti una orgenització flexible de l'ensenyament, com una mesura més dintre de l'atenció a la diversitat.

Si vols ampliar aquesta informació pots consultar el marc legislatiu actual

[Torna]