sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

Partim del fet que la persona amb alta capacitat és, com tothom, un ésser en contínua interacció amb el seu ambient; no només contemplem el fet que tingui una intel·ligència elevada sinó la manera de relacionar-se amb l'entorn: quina informació i quin tipus d'informació selecciona, quins mecanismes posa en marxa i de quina manera en el processament de la informació.

Aquesta reflexió ens porta a considerar que un bon diagnòstic és aquell que té en compte la globalitat de la persona: els aspectes intel·lectuals, creatius i també els socials; i a més ha de recollir pautes i orientacions per a la família, l'escola i per al propi individu.

[Torna]